Péče a údržba nábytku a kancelářských křesel a židlí

Návod na ošetřování a údržbu křesel, židlí a ostatního sedacího nábytku

Použití: vychází z použitých materiálů a komponentů.
Mírná zátěž
– domácí sezení 2 – 5 hodin denně – sériová výroba, standardní mechanismus, běžná kolečka, molitanová vystýlka, základní nastavitelnost (výška, aretace v základní poloze)
Střední zátěž – firemní sezení 6 – 9 hodin denně – sériová a zakázková výroba, synchronní nebo asynchronní masivní mechanismus, běžná, nebo brzděná kolečka, vyztužená vystýlka, případně studená pěna, rozšířená stavitelnost (několikanásobná aretace, stavitelné područky, opěrák, sedák)
Velká zátěž – nepřetržité provozy 8 – 24 hodin denně – speciální křesla, zakázková výroba, s nutností zajištění pravidelného odborného servisu

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli zakoupit náš sedací nábytek. Pro dlouhodobé a spokojené užívání nábytku je nutné dodržovat následující pokyny.

Použití a charakter nábytku

Sedací nábytek je určen k sezení v interiéru a jiný způsob užívání, jako pokládání nevhodných předmětů, stoupání, klečení, houpání (s výjimkou houpacího křesla), nebo použití v exteriéru, může zapříčinit poškození nábytku, s možným následkem úrazu. Nábytek je určen do interiéru s relativní vlhkostí vzduchu v rozmezí 25 – 65% při teplotě 18 – 24 stupňů Celsia. Relativní vlhkost prostředí pod 25% a nad 65% při běžné pokojové teplotě působí negativně na výrobek a může způsobit tvarovou deformaci dřevěných dílů.
V prašném prostředí je nutné provádět pravidelnou údržbu a ošetření jednotlivých dílů, především pak plynového pístu, tak často, aby nedošlo k nanesení prachových částic do mechanismu a pístu a tím k poškození jejich funkčnosti.
Kývání sedacího nábytku do 2 mm nepovažujte za závadu, protože sezením dojde k jeho vyrovnání.

Montáž: při montáži se řiďte přiloženým montážním návodem. Technické specifikace k jednotlivým modelům židlí naleznete buď v návodu k židli, nebo na stránkách výrobce.

Ošetřování a udržování nábytku

Všeobecné části

Nábytek nevystavujte přímému působení vody, nadměrného tepla a slunečního záření. Přímým slunečním zářením dochází ke změně barevného odstínu dřevěných, potahových materiálů, plastových i vyplétaných částí výrobku. Ostré předměty, jako tvrdé švy, nýty na kalhotách, drápky domácích zvířat apod. můžou způsobit poškození dřevěných, potahových i vyplétaných částí.

Dotažení šroubů a vrutů

Všechny vruty a šrouby je nutné vždy nejpozději po prvních šedesáti dnech užívání výrobku, pokud nevykazují znaky povolení již dříve, dotáhnout. Jejich následnou pravidelnou kontrolou a dotahováním docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti nábytku.

Plynový píst - údržba

Pro správný a dlouhodobý chod plynového pístu je nutné provádět jeho pravidelnou údržbu.  Pravidelně, min. každé 3 měsíce je nutné zkontrolovat, zda není píst znečištěn (nánosy prachu). Píst lze otřít vlhkým hadrem (tubus i pístnici), při vysušení je nutné píst jemně naolejovat. Pro prodloužení životnosti a při používání v prašných podmínkách se doporučuje píst rozdělat (odemknutí závlačky ve spodní části tubusu) a píst celý otřít hadrem od nečistot a namontovat zpět.
 V případě umístění židle v prašném prostředí, je nutné četnost přizpůsobit aktuální situaci.

Aretační mechanismus, kolečka

Občasným promazáním olejem (např. WD40) prodloužíte životnost těchto částí a odstraníte případné nepříjemné vrzání, či lupání.

Dřevěné části

 Prach z dřevěných částí nábytku odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Při větším znečištění použijte čisticí prostředek určený k ošetřování nábytku povrchově dokončeného všemi druhy laků. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na přípravku. Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady u dřevěných částí nábytku nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeviny absorbovat dokončovací materiál.

 Čalouněné části

Látky a Eko kůže

Životnost potahového materiálu zvýšíte pravidelným ošetřováním a čištěním. Prach odstraňte jemným kartáčem nebo pomocí vysavače. Při větším znečištění použijte šamponování pěnou tak, aby nepřišla do styku s dřevěnými částmi výrobku. Dbejte na to, aby se roztok nevtlačoval do tkaniny a nepromáčel ji. Šamponování provádějte přesně dle pokynů výrobce čistícího prostředku. Nepoužívejte prostředky obsahující benzin a jiná rozpouštědla. U všech potahových látek doporučujeme čistit skvrny před jejich zaschnutím, zvyšuje se tím účinnost čištění. Skvrny netřete, pouze odsávejte čistým hadříkem. Eko kůže lze čistit jen vlažnou vodou a běžnými mýdlovými prostředky. Při čištění dbejte na to, aby voda nepřišla do styku s dřevěnými částmi výrobku. Vrásnění a vytahování látky a Eko kůže, zvláště na sedací části, je přirozeným projevem, nikoliv závadou.

Přírodní kůže

Údržbu a čištění provádějte výhradně speciálními prostředky na kůže. Při použití dbejte pokynů uvedených výrobcem. Nábytek čalouněný přírodní kůží chraňte před vlhkem, nadměrným sálavým teplem, přímým slunečním zářením a mechanickým poškozením. Vrásnění a vytahování kůže, zvláště na sedací části, je přirozeným projevem, nikoliv závadou. Nerovnoměrná struktura povrchu, drobné jizvy, odřeniny a mírné barevné rozdíly nejsou vadou, ale naopak charakteristickými znaky tohoto přírodního materiálu.

 Ostatní části nábytku

 Prach z vyplétaných částí odstraňte pomocí vysavače a čistěte vlhkým hadříkem. Kovové a plastové části nábytku čistěte vodou se saponáty, po vyčištění ihned vysušte a vyleštěte měkkým hadříkem. Při větším znečištění použijte čistící přípravek určený pro kov nebo plast. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na přípravku.

Upozornění

Prosíme Vás, abyste dodržovali pokyny a doporučení obsažené v tomto návodu, v opačném případě neručíme za eventuelní škody vzniklé neodborným používáním, montáží a neodbornou manipulací s nábytkem.
Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená, předejte oprávněné osobě, která zajistí jeho ekologickou likvidaci.

2018 Copyright Superdiskont, s.r.o., Dobronická 986/35, 140 00 Praha 4 / Powered by Web Revolution